Remont kościółka św. Bernardyna w 2019 roku

Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu kaplicy św. Bernardyna w Przecławiu

W tym roku zostanie zrealizowane zadanie: „Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu kaplicy św. Bernardyna w Przecławiu” (czyli wykonanie ogrodzenia, uporządkowania terenu, zamontowanie ławek na placu przed kościółkiem, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, chodniki, itp. prace).

Wartość zadania: 64 919,38 zł.