Promocja publikacji pt.

„W służbie przecławianom - 135 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu”

W czwartek 27 listopada 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury w Przecławiu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” związane z promocją książki Józefy Krzak pt. „W służbie przecławianom - 135 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu”.

Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni mieszkańcy Przecławia i strażacy - ochotnicy z OSP Przecławia - 68 osób . Wszyscy przybyli na spotkanie mieli okazję do pogłębienia wiedzy o 135 - letniej historii Straży Ogniowej w Przecławiu.

Najpierw zebranych gości powitała autorka Józefa Krzak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, która zapoznała z celem napisania tej książki. Zwróciła się z prośbą do uczestników o udostępnianie posiadanych materiałów, dokumentów, zdjęć i informacji dotyczących straży pożarnej oraz historii Przecławia, by w przyszłości napisać część drugą tej publikacji.

Józefa Krzak zaapelowała do druhów OSP Przecław o systematyczne dokumentowanie każdego wydarzenia czy uroczystości strażackich, a także o odnowienie grobu Franciszka Bühna, który wspólnie z hrabią Mieczysławem Rey w 1879 roku założyli straż ogniową w Przecławiu.

Włodzimierz Jurasz - prezes OSP Przecław w swoim wystąpieniu przypomniał kilka epizodów z historii straży.

Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalno-muzycznego „Tuszymka” z Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie, który zaśpiewał wiązankę piosenek ludowych i biesiadnych.

W trakcie promocji można było zwiedzać wystawę fotograficzną przygotowaną przez grupę członków Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” pokazującą zdjęcia z różnych uroczystości i zdarzeń z historii OSP Przecław, skany dokumentów i zachowane eksponaty strażackie, użyczone przez OSP Przecław.

Warto nadmienić, że publikacja została wydana ze środków Powiatu Mielec przy wsparciu Gminy Przecław, w ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przecławiu. Każdy z przybyłych gości otrzymał bezpłatny egzemplarz książki. Spotkanie promujące publikację i skromny poczęstunek przygotowały członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” i pracownicy MCK w Przecławiu, za co składam serdeczne podziękowania. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.