Święto Pułku w Gminie Przecław

W sobotę, 11 czerwca 2015 roku, na terenie Gminy Przecław odbyły się obchody 95 Rocznicy Powstania 5 Pułku Strzelców Konnych. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w kościele parafialnym w Przecławiu.

Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się na Rynku w Przecławiu, gdzie przeprowadzony został Ceremoniał Wojskowy w skład, którego wchodziło: uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, meldunek Dowódcy Połączonych Oddziałów Konnych im. 5 Pułku Strzelców Konnych, apel poległych, wręczenie odznaczeń i mianowanie na stopnie wojskowe.

Ceremoniał zakończyła uroczysta defilada dookoła Rynku. Kolejna część obchodów Święta Pułku odbyła się w Białym Borze na terenach ośrodka „UKJ Ostoja”. Przeprowadzono tam Pokazy Kawaleryjskie oraz Zawody Ujeżdżeniowe.

Nadmienić należy, że Patronat Honorowy nad Świętem Pułku objął Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin.

W uroczystościach brały również udział członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”.

W 2015 roku przypada 95 rocznica utworzenia w Tarnowie 5 Pułku Strzelców Konnych. W skład jednostki weszły dywizjony kawalerii powracające z wojny polsko-bolszewickiej 1918 - 1920. W walkach o utrwalenie wschodnich granic II Rzeczypospolitej, chwałą wojenną okryły się szwadrony pułku na frontach białorusko-litewskim, wołyńskim i w ochronie pogranicza polsko-czeskiego. Po ciężkich bojach toczonych z oddziałami Armii Sowieckiej w ofensywie kijowskiej w obronie przeprawy na Dnieprze ponad stu oficerów, podoficerów i żołnierzy pułku zostało odznaczonych Krzyżami Virtuti Militari oraz Krzyżami Walecznych.

Na pamiątkę walk 4 szwadronu III dywizjonu w Kijowie w 1920 r., dzień 9 czerwca ustanowiony został jako Święto Pułku. W okresie międzywojennym, 5 Pułk Strzelców Konnych zaliczany był do najlepiej wyszkolonych jednostek kawalerii. Oficerowie i żołnierze pułku aktywnie uczestniczyli w życiu mieszkańców ziemi Tarnowskiej, Dębicy a także Gminy Przecław, w której obrębie znajdował się rejon ćwiczeń pułku.

Z tego właśnie rejonu w sierpniu 1939 roku wyruszył na wojnę stacjonujący w Tarnowie 2 szwadron 5 Pułku Strzelców Konnych pod dowództwem rotmistrza Jarosława Chodania.

We wrześniu 1939 roku pułk wierny swojej dewizie „Życie przeznaczyć Ojczyźnie” walczył w składzie Krakowskiej Brygady Kawalerii prowadząc bohaterską, nierówną walkę z nawałą hitlerowską w obronie Górnego Śląska, a następnie toczył walki odwrotowe pod Żarkami, Szczekocinami, Baranowem i w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. Ostatnim zrywem bojowym 5 pułku były walki pod miejscowością Tarnawatka, gdzie poległ dowódca 2 szwadronu rotmistrz Jarosław Chodań, a pułk zakończył swój bojowy szlak.

W wyniku zdradzieckiej napaści Związku Radzieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, 11 oficerów pułku dostało się do sowieckiej niewoli, gdzie jak inni polscy oficerowie zostali zamordowani w Katyniu i Charkowie bestialskim strzałem w tył głowy.

Propagatorami dziejów tej zasłużonej dla Ojczyzny jednostki kawalerii jest Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5 Pułku Strzelców Konnych w Dobryninie i utworzony w Tarnowie 7 października 2003 roku Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych. Celem wspólnej działalności tych stowarzyszeń jest przywrócenie pamięci o tej zasłużonej jednostce kawalerii, kontynuowanie jej tradycji i upowszechnianie chlubnych kart z wojennej historii pułku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć