Poezja Stanisława Harli

W piątek, 9 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Przecławiu odbyło się spotkanie uczniów klas V i VI, mieszkańców Przecławia i zaproszonych gości, by przybliżyć poezję i postać Stanisława Harli - poety z Zaborcza. Uświetnili swoja obecnością nasze spotkanie: Prezes TMZM - Janusz Chojecki, Sekretarz Gminy Przecław - Janusz Krakowski, Skarbnik Gminy - Joanna Krzempek, Dyrektor Promocji i Rozwoju - Mariusz Barnaś, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Przecław - Anna Olejniczak, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Przecławiu - Małgorzata Nicpoń i jej zastępca Ewa Leś oraz poetka z Mielca - Aleksandra Piguła.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” w ramach projektu pt. „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis” razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2016 - przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.

Uczniowie recytowali wiersze Stanisława Harli, w których to poetycko opisywał wieś, najbliższe krajobrazy Ziemi Mieleckiej, przypominał wydarzenia historyczne i patriotyczne oraz swoje refleksje nad czasem i przemijaniem.

W spotkaniu swoje wiersze przedstawiające przemyślenia na temat dzisiejszej wsi Ziemi Przecławskiej zaprezentowali Adam Kopacz i Danuta Rusin z Tuszymy.

Pani Zofia Markulis wygłosiła wykład, w którym omówiła twórczość poety i koleje jego, niełatwego życia.

Spotkanie uświetnił zespół wokalno-instrumentalny „Łódź Piotrowa” z Mielca pod kierunkiem Pana Jana Robaka prezentując koncert pieśni patriotycznych.

Prezes TMZM w Mielcu - Janusz Chojecki zabierając głos, wyraził wielkie uznanie dla postaci Stanisława Harli i jego twórczości.

Józefa Krzak - prezes Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” podziękowała wszystkim zebranym za przybycie oraz za zaangażowanie i organizację spotkania członkiniom stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania skierowała do Prezesa i Zarządu TMZM w Mielcu, za realizację tak potrzebnego projektu, by dowartościować i rozpropagować osoby, które wielce zasłużyły się dla Ziemi Mieleckiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć