Rok Henryka Sienkiewicza w Szkole Podstawowej w Przecławiu„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy,
albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra.”

Henryk SienkiewiczW dniu, 14 kwietnia 2016 roku z okazji „Roku Henryka Sienkiewicza” w Szkole Podstawowej w Przecławiu odbył się poranek literacki „Ku pokrzepieniu serc ...” zorganizowany przez bibliotekarkę Marię Rusin dla uczniów klas czwartych i zaproszonych członkiń Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”.

Uczniowie i goście obejrzeli prezentację multimedialną  o życiu i twórczości pisarza przygotowaną przez panią Marię Rusin oraz wystawę różnorodnych wydań dzieł noblisty zgromadzonych w szkolnej bibliotece.

Zaproszeni goście ze Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, panie: Józefa Krzak, Joanna Krzempek, Zofia  Markulis, Irena Wilk, Maria Cisło, Danuta Muniak, Albina Bogdan, Czesława Kopacz, Urszula Mazur, Marzena Pietruszka oraz wicedyrektor szkoły pani Ewa  Augustyn - Leś i panie wychowawczynie:  Aneta Pamuła i Klaudia Łapa czytały nowelę Henryka Sienkiewicza „Janko Muzykant”.

W czasie spotkania pani Zofia Markulis (emerytowana nauczycielka historii) w ciekawy sposób opowiedziała o pobycie pisarza wraz z synem w zamku Reyów w styczniu 1903 roku. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali historii o słynnym polowaniu, w którym uczestniczył Henryk Sienkiewicz oraz obejrzeli zdjęcia z tego wydarzenia.

Uczniowie poznali wiele ciekawostek dotyczących życia i twórczości wielkiego patrioty, pisarza, który w swych utworach manifestował miłość do Ojczyzny.

Józefa Krzak - Prezes Stowarzyszenia dziękując pani Marii Rusin za zaproszenie podkreśliła, że dzisiaj seniorki wspólnie z uczniami uczestniczyły w niezwykle pouczającej i ciekawej lekcji, w czasie której pogłębiły swoją wiedzę o polskim Nobliście i poznały interesujące epizody z historii swojej miejscowości Przecław. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć