„Z nurtem Wisłoki” - Szaferowi wczoraj i dziś.
Plener artystyczny twórców Powiatu Mieleckiego w Przecławiu

W dniu 18 czerwca 2016 roku przy czynnym zaangażowaniu finansowym Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły, Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i Klubu Środowisk Twórczych, przy aktywnej współpracy i wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu, Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” z Przecławia, Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu został zorganizowany II Przegląd twórczości kulturalnej i artystycznej twórców Powiatu Mieleckiego pn. „Z nurtem Wisłoki”.

W Miejskim Centrum Kultury w Przecławiu przybyłych gości powitała prezes Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” Józefa Krzak, która w sposób ciekawy i szczegółowy opowiedziała o ciekawych i burzliwych dziejach Przecławia, zamku Reyów i Ziemi Przecławskiej.

Z kolei burmistrz Przecławia, Pan Ryszard Wolanin, przekazał uczestnikom pleneru życzenia twórczych pomysłów w przedstawianiu uroków Przecławia i Gminy Przecław.

Następnie uczestnicy pleneru udali się autokarem do Rzemienia, gdzie zwiedzali odrestaurowaną wieżę mieszkalno-obronną, której właścicielami są Krystyna i Lucjan Kolbuszowie. Pani Krystyna opowiedziała historię remontu baszty, która odzyskała dawną świetność.

Po powrocie do Przecławia artyści zwiedzili Przecław: kościół parafialny, kapliczkę przy Stacji Doświadczalnej, Rynek z figurą św. Jana Nepomucena, kościółek św. Bernardyna, Krzyż Szwedzki, kapliczkę przy ulicy Weneckiej, zamek Reyów, którego obecnie właścicielką jest Pani Dorota Tyszkiewicz, oraz Kapliczkę Szczęścia na terenie parku zamkowego.

Podczas poczęstunku przygotowanego przez członkinie Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” (a była to pyszna zalewajka przecławska, upieczony przez członkinie Stowarzyszenia wiejski chleb i domowe ciasto), Józefa Krzak przedstawiła niezrzeszonych twórców z terenu Gminy Przecław: Danutę Rusin z Tuszymy i Adama Kopacza - przecławianina z dziada pradziada.

Pani Danuta Rusin maluje pejzaże Ziemi Przecławskiej i pisze wiersze „do szuflady”. Dla zgromadzonych przeczytała kilka swoich utworów z cyklu „Anioły”. Natomiast pan Adam Kopacz oprócz własnych wierszy opiewających piękno i bogactwo Ziemi Przecławskiej zaprezentował rzeźby z drewna oraz oryginalne płaskorzeźby w styropianie, przedstawiające budowle i zabytki Przecławia.

Na plenerze obecny był wiceprezes TMZM Andrzej Talarek, świetny felietonista i poeta, który również czytał swoje wiersze oraz Jan Stępień wspaniały recytator i poeta, także zaprezentował kilka swoich utworów.

Przyszedł czas na pracę twórczą. „Plenerowcy” rozeszli się po Rynku i Przecławiu, szkicowali i malowali poszczególne obiekty i kamieniczki.

Późnym popołudniem wszyscy udali się do rezerwatu „Bagno Przecławskie”, gdzie spacerowali ścieżką edukacyjną zapoznając się z bogatą roślinnością i urokami rezerwatu.

Twórcy wykonywali fotografie, szkicowali fragmenty bagna i lasu, by później przenieść te obrazy na płótno.

Spotkanie zakończyło się na terenie szkółki leśnej, gdzie w pięknej altanie użyczonej przez Nadleśnictwo Tuszyma, przy grillu, opowiadano o urokach i bogactwie lasu, przygodach leśników, śpiewano piosenki ludowe i biesiadne. Impreza przyczyniła się do zintegrowania członkiń Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” z twórcami zrzeszonymi w Klubie Środowisk Twórczych.

Prezes KŚT Jadwiga Klaus podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tej wspaniałej imprezy.

Ze Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” aktywnie w przygotowania Pleneru Artystycznego włączyły się: Bogdan Albina, Cisło Maria, Krzak Józefa, Łazarz Stanisława, Markulis Zofia, Muniak Danuta c. Franciszka, Wilk Irena.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć