O czym szeptał las na spotkaniu w Nadleśnictwie Tuszyma?

Piękne, słoneczne popołudnie było 3 czerwca (sobota) 2017 roku wspaniałą okazją do wyjazdu w plener, a konkretnie do Nadleśnictwa Tuszyma, gdzie Grupa Literacka „Słowo” przy TMZM im. Władysława Szafera w Mielcu, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Przecławski Krąg” z Przecławia i Nadleśnictwem Tuszyma zorganizowała spotkanie poetyckie pt. „Szepty lasu”.

W tym bardzo udanym spotkaniu wzięli udział: gospodarze - Artur Święch: starszy specjalista SL ds. lasów niepaństwowych i edukacji leśnej, nadleśniczy Hubert Sobiczewski; prezes Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” Józefa Krzak i członkinie: Albina Bogdan, Maria Cisło, Zofia Markulis, Danuta Muniak c. Franciszka, Danuta Rusin, Maria Strzelczyk i Irena Wilk; prezes, wiceprezesi, członkowie Zarządu TMZM: Janusz Chojecki, Zbigniew Wicherski, Teresa Orczykowska, Aniela Ratusińska, Andrzej Kobylarz, Janusz Wyzina, Roman Trojnacki, Agnieszka Małek, Halina Bednarz, członkowie Grupy Literackiej „Słowa” oraz sympatycy poezji.

Przed wejściem do rezerwatu „Bagno Przecławskie” przywitał leśniczy Artur Święch i nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec Hubert Sobiczewski. Pan Artur ciekawie przedstawił specyfikę rezerwatu leżącego na terenie miejscowości Przecław. Jego zwiedzanie ułatwia ścieżka przyrodnicza z drewnianymi pomostami wykonana przez leśników z Nadleśnictwa Tuszyma. Wędrując nią możemy poznać historię torfowiska i zobaczyć ponad 200 gatunków roślin naczyniowych - m.in.: bagno zwyczajne, borówkę bagienną, żurawinę błotną, przygiełkę białą, bagnicę torfową, widłaka goździstego i spłaszczonego, pomocnika baldaszkowego, gruszyczkę zielonawą; rosiczki - długolistną, pośrednią i okrągłolistną; modrzewnicę zwyczajną, wełnianki - pochwowatą, szerokolistną i wąskolistną; turzycę bagienną, kruszynę pospolitą i inne. Na terenie rezerwatu występuje bór mieszany i bór bagienny.

W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna z domieszką dębu szypułkowego, brzozy oraz buka. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej bardzo ekspansywnego dębu czerwonego, jak również wzrosła na bagnach populacja bobrów, które powodują zmiany w krajobrazie rezerwatu.

Po zwiedzeniu bagien udaliśmy się do szkółki leśnej, gdzie w Altanie Edukacyjnej pan Artur wygłosił pogadankę na temat zasobów leśnych, eksploatowania lasów oraz o konikach polskich, które żyją na wolności w lasach białoborskich.

Po tym wykładzie odbyło się spotkanie z „poezją lasu”. Członkowie Grupy Literackiej „Słowo” prezentowali swoje wiersze ukazujące piękno lasu, troskę o ochronę przyrody, przemijające wartości i trwałe wartości jakie niesie las.

Byli to: Aleksandra Piguła, która pełni obowiązki prezesa grupy, Teresa Elżbieta Pyzik, Jan Stępień, Małgorzata Mikina, Ewa Siembida, Wanda Ludian, Danuta Rusin oraz miejscowy poeta Adam Kopacz.

Tematyka lasu, to bardzo wdzięczny temat, toteż wszystkie przedstawione utwory spotkały się z życzliwym przyjęciem i oklaskami. Bardzo ciekawy wiersz przeczytała Danuta Rusin, członkini GL „Słowo” pt. „Szepty lasu”.

Przez cały czas prezentacji, część pań ze stowarzyszenia „Przecławski Krąg” krzątała się przy grillu, przygotowując kiełbaski i krupnioki na poczęstunek, sponsorowany przez prezesa TMZM, Janusza Chojeckiego. Później umilały nam czas śpiewem rzeszowskich piosenek ludowych i biesiadnych, zapraszając uczestników do wspólnego chóru.

Po poetyckiej części spotkania był czas na indywidualne rozmowy, dyskusje, wymianę doświadczeń, na spacer po lesie. Nawet komary, które pod wieczór zaczęły atakować ze zdwojoną siłą, nie zniechęciły nas do tańców przy ognisku.

Oficjalną sesję zdjęciową ze spotkania wykonał Roman Trojnacki, a każdy z uczestników również robił pamiątkowe zdjęcia.

To było niezwykłe, wartościowe spotkanie, za które serdecznie dziękujemy gospodarzom, organizatorom i uczestnikom.

Opracowała - Teresa Elżbieta Pyzik

Zdjęcia - Roman Trojnacki:
http://rom54.blogspot.com/2017/06/szepty-lasu-spotkanie-literackie-grupy.html
http://tmzm.mielec.pl/archiwum/akt17/1706_03_szepty_lasu_nadlesnictwo-tuszyma.htm


„Szepty lasu” - Danuta Rusin

Szurrr.u bór.
Szuumm.i szszmer,
Gąszcza.
Sss wije, trze po tem po wiew
W
Gę sto wiuuu.
Ku - ku Tobie.
Kra - kra kraj po - po gwizd uuuu.
Świsss Ty.
Siiii - szszcz, szelessstość.
Głusza.