100 - lecie Odzyskania Niepodległości w Gminie Przecław

Gmina Przecław uczciła 100 - lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 Listopada 2018 roku.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny, kazanie do wiernych wygłosił ks. prałat Stanisław Kudlik. Na zakończenie kazania ks. Proboszcz skierował słowa do Burmistrza Przecławia - Ryszarda Wolanina dziękując mu bardzo za dobrą, wieloletnią współpracę, czego owocem są m.in. inwestycje, z których, na co dzień korzystają wierni.

Następie uczestnicy obchodów Święta Niepodległości przeszli na Rynek, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości: uroczyste złożenie meldunku Burmistrzowi Przecławia Ryszardowi Wolaninowi, salwa honorowa wykonana przez członków Stowarzyszenia im. 5 Pułku Strzelców Konnych z Dobrynina oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Zasłużonych w Walce o Niepodległość Ojczyzny Bohaterów Ziemi Przecławskiej przez około 30 delegacji.

Wiązankę kwiatów złożyły także członkinie Stowarzyszenia "Przecławski Krąg": Albina Bogdan, Józefa Krzak, Irena Wilk ubrane odświętnie w ludowe stroje rzeszowskie.

Po złożeniu kwiatów głos zabrał Burmistrz Ryszard Wolanin, który podziękował wszystkim swoim współpracownikom oraz całej społeczności Gminy Przecław za wieloletnią współpracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny - Gminy Przecław.

Całość zakończył Niepodległościowy Pokaz Pirotechniczny na przecławskim Rynku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć