Żarnowiec i Kopytowa

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” realizuje zadanie Powiatu Mieleckiego pt. "Pieśń Wolności", którego głównym celem jest przypomnienie roli i znaczenia pieśni „Rota” autorstwa Marii Konopnickiej, w związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dlatego też w dniu 14 lipca 2018 roku został zorganizowany jednodniowy edukacyjno-historyczny wyjazd do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i do Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej dla członków Stowarzyszenia i Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”.

W Muzeum w Żarnowcu pani przewodnik niezwykle barwnie i ciekawie opowiadała o życiu i twórczości poetki - Marii Konopnickiej, a najbardziej wzruszającym momentem było wspólne odśpiewanie „Roty”.

Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej i warsztaty edukacyjno-artystyczne: ceramiczne i wypieku tradycyjnych pierników.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć