16 edycja Święto Drzewa w Warszawie - 10 października 2018 roku

Klub Gaja, miasto stołeczne Warszawa, Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz Lasy Państwowe zaprosiły przedstawicieli Nadleśnictwa Tuszyma, Urzędu Miasta i Gminy Przecław oraz Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” na obchody 16 edycji Święta Drzewa w Warszawie, odebranie pamiątkowych dyplomów za udział w konkursie na Drzewo Roku 2018 i posadzenie drzewa Nadleśnictwa Tuszyma w Służewskim Parku.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa Tuszyma - Nadleśniczy Andrzej Kochmański i Starszy Specjalista SL ds. edukacji leśnej Artur Święch oraz panie: Józefa Krzak i Maria Strzelczyk - przedstawicielki Stowarzyszenia „Przecławski Krąg” i Urzędu Miasta Przecław.

Dąb „Krystyn” w Białym Borze, Gmina Przecław, powiat mielecki, woj. podkarpackie (rośnie obok leśniczówki na Sokolu) został zgłoszony do tego konkursu i znalazł się w finale. Jest to dąb szypułkowy, wiek 400 lat, wysokość 25 m, obwód 610 cm, objęty ochroną pomnikową w 1971 roku.

W 1900 roku w Planie urządzenia Gospodarki Lasowej rewiru Ruda egz. Leśnik Alojzy Dobrosłański napisał: „na parceli katastralnej Nr 281 przy publicznej drodze koło Leśniczówki rośnie wiekowy dąb z drewnianym krzyżem przybitym do pnia, którego Właściciel dóbr rewiru Ruda, Jaśnie Wielmożny Pan Mieczysław Hrabia Wereszowiec Rey nakazał go ochraniać, by mógł nadal być miejscem modlenia się ku Sercu Jezusowemu”.

Nawet kiedy w czasie II wojny światowej na tym terenie został utworzony Poligon „Blizna” - „Heidlager” wyrzutni rakietowych V1, V2, tradycja modlitwy pod dębem nie została zakazana i pomogła w tajnych spotkaniach i wymianie informacji na temat tej broni.

Legenda głosi, że dwójka małych braci z Białego Boru, którzy zostali wysłani przez matkę z obiadem do ojca, w drodze powrotnej zabłądziła w lesie. O zmroku dzieci wiedzione jakąś niesamowitą siłą znalazły się pod dębem i za radą matki zaczęły modlić się do Serca Jezusowego. W tym samym czasie zaniepokojona długą nieobecnością chłopców mama, również wiedziona niezrozumiałą siłą, udała się do starego drzewa i znalazła śpiące dzieci.

Od tamtej pory ktokolwiek z ufnością obejmie to drzewo, jego życzenie zostanie spełnione.

W 2017 roku dąb doczekał się imienia „Krystyn” i jest synonimem siły przetrwania i odporności na niesprzyjające warunki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć