Występ dla rodziców „Występ dla rodziców „NA LUDOWĄ NUTĘ””

Inicjatywa „NA LUDOWĄ NUTĘ”” realizowana jest przez Grupę Nieformalną „Twórcze Przecławianki” z Przecławia - Patronem jest Stowarzyszenie „Przecławski Krąg”. Projekt zakładał założenie dziecięcego zespołu ludowego dla uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej w Przecławiu, by uczyć piosenek i tańców ludowych.

Uczestnicy projektu „NA LUDOWĄ NUTĘ”” w dniu 27 listopada 2018 roku wystąpili przed rodzicami, którzy licznie przybyli do szkoły na „wywiadówkę”.

Uczestnicy projektu odświętnie ubrani pod kierunkiem choreograf Pani Bożeny Telegi i muzyka - akordeonisty Pana Kazimierza Głodzika zaśpiewali i zatańczyli wiązankę ludowych tańców rzeszowskich.

Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami, które były w pełni zasłużone i były wyrazem podziękowania za ich kilkumiesięczny trud ćwiczeń i nauki, współpracy w zespole. Trochę szkoda, że nie wszyscy uczestnicy inicjatywy mogli wystąpić (z powodu choroby), bo występ byłby jeszcze bardziej okazały.

Pani Małgorzata Nicpoń - Dyrektor SP w Przecławiu pogratulowała i podziękowała uczniom oraz pani choreograf i muzykowi pięknego występu. Wyjaśniła rodzicom skąd pochodziły środki na realizację warsztatów wokalno-tanecznych.


„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć