„OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918 ROKU”

realizacja grantu Powiatu Mieleckiego przez Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia realizuje grant Powiatu Mieleckiego pn. „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918 ROKU” w dniach od 29 czerwca do 24 września 2021 r. Zadanie to przybliżyło i poszerzyło wiedzę beneficjentom o politykach, dowódcach wojskowych, społecznikach i osobistościach z życia kultury mających duży wpływ na bieg wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości w 1918 roku. Został zorganizowany jednodniowy wyjazd edukacyjno-historyczny do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławiach i Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Uczestnicy wyjazdu pod kierunkiem przewodnika zwiedzili oba muzea. Wysłuchali opowieści o życiu i działalności politycznej dla Polski oraz obejrzeli pamiątki po wielkim przywódcy ruchu ludowego w Polsce i trzykrotnym premierze II RP - Wincentym Witosie. Zwiedzanie dworku w Kąśnej Dolnej, pamiątek oraz wysłuchanie opowieści o przebogatej spuściźnie działalności muzycznej i politycznej Ignacego Jana Paderewskiego wręcz wprawiło słuchaczy w wielki podziw dla osoby, która tak bardzo zasłużyła się dla odzyskania Niepodległości w 1918 roku. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili także „po drodze” rezerwat „Skamieniałe Miasteczko” w Ciężkowicach. Wędrówka ścieżkami pomiędzy fantastycznie ukształtowanych skałkach zarówno dla seniorów, jak i dzieci była niezwykłą atrakcją. A legendy o skałkach opowiadane przez przewodnika były słuchane z wielkim zainteresowaniem przez wszystkich.

Spotkanie seniorów z młodzieżą szkolną starszych klas szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich na temat „Ojcowie Niepodległości 1918 roku”, które odbędzie się wkrótce, przybliży i poszerzy wiadomości o "twórcach" odzyskania wolności i tworzenia państwa polskiego w tamtych trudnych czasach. Zaprezentowane zostaną zdjęcia z wyjazdu, prezentacja multimedialna z historii tamtych lat i wystawa przedstawiająca „Ojców Niepodległości 1918 roku”: Józefa Piłsudzkiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa.

Dzięki dofinansowaniu powyższego zadania przez Powiat Mielecki udało się tak wiele zobaczyć oraz usłyszeć historycznych wiadomości, które na pewno zostaną zachowane w pamięci przez beneficjentów uczestniczących w tym projekcie. W imieniu wszystkich uczestników grantu składam serdeczne podziękowania za przyznaną dotację.

Józefa Krzak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „"Przecławski Krąg” z Przecławia

e-mail:

www.przeclawskikrag.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć