Podróż w przeszłość - Historia w drewnie i cegle ukryta

to mały grant, którego realizację dla społeczności Przecławia oraz gminy miejskiej Mielec zaproponowało Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia. Czas realizacji od 6 czerwca do 2 września 2022 roku.

Realizacja powyższego grantu przebiegała w trzech etapach:

  1. zorganizowanie wycieczek pieszych dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej z Przecławia do kościółka pw. św. Bernardyna ze Sieny celem zwiedzania i wysłuchania pogadanek o historii zabytku
  2. zorganizowaniu jednodniowego wyjazdu edukacyjno-turystycznego do Binarowej, Stróży i Tuchowa
  3. spisaniu, zredagowaniu i wydaniu drukiem folderu przedstawiającego historię i zdjęcia kościółka św. Bernardyna ze Sieny w Przecławiu.

Uczniowie zapoznali się z historią kościółka, zmierzyli obwód ponad 100-letniej lipy, rosnącej obok kaplicy. Chętni dzwonili sygnaturką umieszczoną na wieży tradycyjnie wzywającej wiernych na nabożeństwo. Oprowadzała pani Józefa Krzak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”.

Podczas wyjazdu edukacyjno - turystycznego uczestnicy odwiedzili drewniany kościółek w Binarowej wybudowany około 1500 roku i wpisany na listę UNESCO (w podobnym stylu jak pierwszy kościółek w Przecławiu z 1456 roku). Po dokładnym zwiedzeniu można sobie było wyobrazić, jak okazale (na ówczesne czasy) prezentował się kościółek w Przecławiu, na ulicy Krzywej 2. Natomiast w Tuchowie uczestnicy odwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej, Muzeum Misyjne oraz ruchomą szopkę, ona okazała się wielką atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Opracowanie i wydrukowanie folderu z historią i zdjęciami kościółka pw. św. Bernardyna ze Sieny - budowli zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków, wraz z kilkunastoma zabytkowymi obrazami i rzeźbami, przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o tym obiekcie wpisanym od wieków w krajobraz Przecławia. Dla odwiedzających turystów, dla mieszkańców Przecławia oraz powiatu mieleckiego stanie się kompendium wiedzy o dziejach zabytku, o oddawaniu czci świętym czczonym w tym miejscu: św. Bernardynowi ze Sieny i św. Rochowi.

Składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi Powiatu Mieleckiemu za wsparcie powyższej inicjatywy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć