W dniu 23 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, na którym ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w niżej wymienionym składzie:

Zarząd

Józefa Krzak - Prezes

Irena Wilk - Członkini

Albina Bogdan – Skarbnik

Dnia 30 marca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, na którym ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w niżej wymienionym składzie:

Komisja Rewizyjna

Joanna Krzempek – Przewodnicząca

Małgorzata Nicpoń - Członkini

Maria Strzelczyk - Członkini